top of page
Igor+Maru.jpeg

Terapie

své klienty vedu skrze tělo. Vystudovala jsem na tělo orientovanou psychoterapii a věřím v tuto cestu léčení.  Většina toho, co se s námi děje, je způsobena mocnou silou myšlenek, či působením osobního a kolektivního nevědomí. Nefunkční myšlenkové vzorce a postoje však bohužel nezměníme pouze na kognitivní, vědomé úrovni.

Tělo je mnohem moudřejší než jeho jedna část - frontální kortex a hlubší změny se dějí pod ním, tedy sub-kortikálně. Na úrovni emoční, na úrovni tělesné, na úrovni nervového systému, na úrovni buněčné.

 

Ano, někdy jdeme až do buněčné úrovně....záleží to na vnímavosti klienta.

Začínám vždy tam, kam dosáhne vnímavost klienta/klientky, a co je pro ni/něj bezpečné. Pokud je vítáno, používám ve své práci i dotek ve formě bodyworku a vedu klienta tímto způsobem.

 

Mezi mnou a klientem se postupně tvoří pole, ve kterém je klíčová moje míra pozornosti a bytí spolu. Samotná totální přítomnost už věci mění.

Tento druh umění považuji za životní výzvu i své poslání, které neustále praktikuji, pozoruji a posouvám. Klienti mě to učí, ale bez znalosti čtení pohybu (Labanova pohybová analýza), buddhistických principů v Hakomi metodě a Autentickém pohybu, by to nebylo možné.  

U klientů tedy nediagnostikuji patologie a příčiny, ani jim nedávám definované odpovědi a návody. V procesu, který s klienty vedu, přicházejí somatické odpovědi, které se pak propisují do života.

 

Součástí terapie je vždy rozhovor - před a po neverbálním procesu. Učíme se věci pojmenovávat, což je zásadní pro to, aby došlo k integraci tělesné a mentální roviny. Mým zájmem je v člověku probouzet intuici, pokoru a přijetí toho, že nemůžeme mít vše pod kontrolou.

 

Terapii vedu pozvánkami a jsem někdy svědkem, někdy společně tančíme, pohybujeme se, využíváme hlas, a někdy je dotek klíčovým elementem.

Individuální terapie

Individuální sese probíhá ve studiu DanceLab na Vinohradech.

Skupinové terapie

Skupinová terapeutická setkání v počtu 4-8 účastníků nabízím ve formě Autentického pohybu. Je to netypická forma všímavosti (Mindfulness)v pohybu, ve které se propojuje umění, rituál, mystika, poezie a principy buddhistického "non-judgmentu" a "loving kindness". Tato praxe může být využita jak v klinické psychoterapii, tak v umění. Formu se učím docela intenzivně posledních 10 let ve Skotsku a Německu, a někdy mám pocit, že jsem stále na začátku... a to je taky krásné. Moudrost se nedá naučit, ani uspěchat. Musí prostě uzrávat.

bottom of page