top of page
Rena-AM.jpg

Authentic Movement

S Autentickým pohybem jsem se setkala nejdříve na výcviku tanečně pohybové terapie. Měli jsme tu poctu, že nás ještě mohla vést samotná Joan Chodorow. Poté jsem vyhledala přímé následovkyně Janet Adler a tato metoda (The Discipline of Authentic Movement) mě natolik hluboce zasáhla, že jsem se vydala ji studovat. Praktikuji 10 let a mám pocit, že jsem na začátku.... zároveň však se svými klienty zažíváme hluboké zkušenosti, jak při pravidelných setkáních, tak pak zejména na víkendových retreatech AM.

Autentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfullness. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně formou imaginace a expresivity s účastí svědka. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka. Autentický pohyb vychází jednak z konceptu jungiánské aktivní imaginace, tak z buddhistické psychologie a praktikuje se po celém světě. Proces je hluboce transformativní a jeho praktikování vynáší na povrch nevědomé procesy, které se následně vědomě verbálně či výtvarně zpracovávají.

Pro koho je Autentický pohyb určen?

.... právě pro Tebe, chceš-li se setkat sám(a) se sebou a proměnit vnitřního kritika na vnitřního přítele a podporovatele.  Autentický pohyb je  cestou k vlastní důvěře, sebepojetí, k vlastní autonymitě, ale také cestou proti vyhoření, zpracovávání traumatu, a celkovému wellbeingu. 

R5.png

Mám zájem o lekci

-

Vyberte možnost

Děkuji za zprávu

Mollykolaz.JPG

Pravidelné čtvrtky

Pravidelné čtvrtky v Dancelabu Praha

(17.15 - 19.15h)

Listopad + Prosinec  2023

Víkend: 8.-9. 6. 2024  Trstěnice u Litomyšle

bottom of page